Subscribe to Game cho PC

Game cho PC

Subscribe to Game đấu trường thú

Game đấu trường thú

Subscribe to Tải game

Tải game

Các nhân vật

Thông tin chi tiết về nhân vật Gado trong các phiên bản đấu trường thú

Gado là nhân vật đầy sức mạnh, xuất hiện trong đấu trường thú 1,2, 3,5, bản Extrem và bản Primal Fury. Tiểu...